admitere


forum

irimedu

 

Parteneri

erasmus

euraxess

Meniu Principal

elibrary

 

bio one

elgaronline

imf elib

iop

oed


or

 

Intrare

Page1

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova este o instituţie de învăţământ superior de stat, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 23 martie 2003.

Forma prescurtată a denumirii instituţiei noastre este IRIM. Când citim sau spunem IRIM, se are în vedere Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.

La 23 martie 2013 IRIM a împlinit vârsta jubiliară de 10 ani – ani plini de activităţi, care în ansamblu constituie traseul educaţional ştiinţific axat pe 3 categorii de bază : calitate, profunzime şi esenţă.

Toţi aceşti 10 ani corpul profesoral didactic al IRIM-ului, care însumează 62% doctori şi doctori habilitaţi titulari, a fost preocupat de realizarea acestor 3 principii: calitate, profunzime şi esenţă.

Acum la această frumoasă vârstă a IRIM- ului, putem spune cu mândrie că am reuşit şi îndemnăm tineretul să aleagă ESENŢA, să aleagă PROFUNZIMEA şi CALITATEA şi să vină să studieze la IRIM.

Structura şi funcţionalitatea IRIM-ului este de aşa natură ca să asigure formarea axată pe multidisciplinaritate, or multidisciplinaritatea este alfa şi omega calităţii studiilor.
Patru facultăţi şi 15 catedre au obligaţia să asigure acest proces.

Vă dau un exemplu în acest sens: Studenţii de la specialitatea Limbi Străine – în afara obiectelor de specialitate, studiază cursuri de domeniul Diplomaţiei până la 22- 24 credite, iar cei de la specialitatea Relaţii Internaţionale adiacent studiază Dreptul Internaţional şi cursuri de Relaţii Economice Internaţionale; cei de la specialitatea Relaţii Economice Internaţionale îşi iau cursuri de Ştiinţe Politice şi Drept ş.a.m.d.

Plus la aceasta, la toate specialităţile se studiază 2 limbi străine şi calculatorul la nivelul utilizării profesionale.

Acest format interdisciplinar asigură continuitatea studiilor la masterat: adică fiecare licenţiat poate să-şi facă masteratul la una din cele 12 specializări - fie la Dreptul Internaţional, sau la Studii Diplomatice; la Comerţul Internaţional sau la Analiza politică; la Studii Europene sau la Dreptul Afacerilor.

Înalta calitate profesională a corpului profesoral – didactic plus structura şi funcţionalitatea IRIM-ului care asigură la maxim multidisciplinaritatea şi calitatea incontestabilă a formării profesionale au stat la baza acreditării academice din anul 2010.
Nici o instituţie universitară nu costă nimic dacă aceasta nu este preocupată în cel mai serios mod de cercetare ştiinţifică.
Doar în ultimii 5 ani, în cadrul IRIM au văzut lumina tiparului peste 1000 de lucrări ştiinţifice, dintre care 72 de lucrări monografice, manuale, compendii.

Datorită acestei prodigioase activităţi în anul 2012 IRIM a trecut acreditarea ştiinţifică la profilul Relaţii Internaţionale, direcţiile:
- relaţii internaţionale
- relaţii economice internaţionale
- drept internaţional

În acest sens IRIM-ul obţine dreptul organizării ciclului 3 şi a şcolii doctorale la profilul menţionat.
Aşadar, serioasele acumulări universitare în doar 7 ani au oferit posibilitatea ca în ultimii 3 ani să trecem două mari acreditări: academică şi ştiinţifică.

În general activitatea Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova se axează pe 3 piloniacademic, procesual de studii; ştiinţific şi pe activitate extracurriculară.
Referitor la activităţile extracurriculare care sunt organizate cu participarea Senatului studenţesc IRIM menţionăm: teatrul IRIM; ziarul IRIM-forum; Modelul – ONU; Decatlonul Academic, clubul de dezbateri – IRIM –forum ş.a.m.d.

 

Valentin BENIUC,

 Rector al IRIM,

 doctor în ştiinţe istorice,

doctor habilitat în științe politice

profesor universitar